En passant Entre soi

suǝs

27 août 2009
Sens_envers

˙ǝɹıdɯǝ,l 'ǝnbıun ǝıoʌ ɐl

˙ınl snos ɹǝqɯoʇ

 ˙ɹǝllıǝʌǝ 'sǝldnʇuınb sǝp ɹǝʇıɟoɹd
 ˙unɯɯoɔ ǝl 'uoq ǝl 'ǝlqnop ǝl 'lıod ǝl ɹǝıɟǝp
 ˙sɹǝʌǝɹ ǝl ǝʇuıɐɹɔ suɐs 'ɹǝlıd suɐs 'ǝɔɐɟ ǝuıǝld uǝ ˙uıɟuǝ ˙snssǝp snossǝp ǝl ɹıoʌɐ ˙ʇıoɹpuǝ’l ɐ sɹǝʌuǝ’l ɹıoʌ ˙ɹıɐ’l uǝ ǝʇǝʇ ɐl ˙ɹǝɥɔɹɐɯ
 ˙ɐl ǝʇsnɾ ˙ʇuɐʌǝp ǝʇsnɾ ˙nǝılıɯ nɐ 'ǝɥɔnɐƃ ɐ 'ǝʇıoɹp ɐ ˙ʇuɐʇɹnod ɐl ʇsǝ’ɔ ˙sǝsoɥɔ sǝp suǝs ǝl 'lǝnʇıqɐɥuı’l ɹıɹʌnoɔǝp ˙ɹǝıɟ uoʇuǝɯ ǝl ˙ǝʇnɐɥ uǝıq ǝʇǝʇ ɐl ˙ɹıɐ’l uǝ ǝʇǝʇ ɐl ˙ɹǝɥɔɹɐɯ

Facebook Comments
Please follow and like us:
Pin Share

You Might Also Like

9 Comments

 • Reply Macaron 27 août 2009 at 9 h 30 min

  Tu t’es levée la tête en vrac ce matin ?

 • Reply greg 27 août 2009 at 9 h 40 min

  Jolie déclaration ! (à qui ?)

 • Reply Phileas 27 août 2009 at 9 h 41 min

  merci pour le torticolis !

 • Reply Xav 27 août 2009 at 9 h 59 min

  heureusement que j’ai un portable

 • Reply Ladyblogue 27 août 2009 at 10 h 02 min

  … bien endormie en tous les cas…

 • Reply Ladyblogue 27 août 2009 at 10 h 02 min

  dé nada !

 • Reply Ladyblogue 27 août 2009 at 10 h 02 min

  Le retourner ne suffit pas mon cher…

 • Reply Ladyblogue 27 août 2009 at 10 h 03 min

  Danke

 • Reply Xav 27 août 2009 at 10 h 15 min

  nan, mais je me retourne avec

 • Leave a Reply

  Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.